De frontgrill is gemaakt van 1mm verzinkte plaat. Het is de latere vorm vanaf ongeveer 1954.
Deze is in het frontplaatwerk gelast waarna het geheel weer 50 jaar meegaat.


Hier ziet u de vroegere vorm die op de A15 t/m de AF20 ongeveer tot 1953 werd toegepast.


Hier de latere vorm die daarna werd gebruikt.