Deze reflektorsteunen DN564 zijn aan de achterspatborden bevestigd.